BISA seu BESA

BISA seu BESA
BISA, seu BESA
Graece Βῆσα, apud Strabonem l. 8. ubi emendara exemplaria habent Βίσα: locus fuit Attieae, ad Tribum Antiochidem pertineus: e quo qui oriundus erat, dicebatur Βησαιὲυς, ut apparet ex hac Inser. Eleusine repertâ:
---- ΝΟΥ ---
ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ
ΕΚ ΒΗΣΑΙΕΩΝ
ΤΟΙΝ ΘΕΟΙΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Etem ex alia,
ΤΙΒΕΡΙΟΣ ΚΛΑΥΔΙΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΙΒΕΡΙΟΥ
ΚΛΑΥΔΙΟΥ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΒΗΣΑΙΕΩΕ.
apud Iac. Sponium Itiner ar. Graec. Tom. 3. p. 102. Vide quoque Tom. 2. p. 205. Alia est Bissa Locridis, de qua vide Strabonem l. 8. et 10.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • BESA — I. BESA fons Thessaliae inter Ossam et Olympum. Strabo l. 8. Sed in emendatis exemplaribus legitur Bisa, Βὶςα est nomen tribus in agro Arrico. Idem l. 9. II. BESA nomen Dei, in Abydo Aegypti urbe culti, de cuius oraculo sic Amm. Marcellin. l. 19 …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”